Diskeeper

Diskeeper

Diskeeper är en programvara som löser fragmenteringsproblematiken genom att den automatiskt defragmenterar filer och diskar och ser till att filer lagras i en sammanhängande följd.

Resultatet blir att diskarna alltid hålls lika välstädade som i nyskick.
Smart Scheduling
Med funktionen "Smart Scheduling" känner Diskeeper själv av när servrar och arbetsstationer behöver defragmenteras, vilket ger en trygghet för systemadministratören.
Diskeeper kan också schemaläggas för olika dagar och tider på dygnet. Diskeeper jobbar efter parollen "Set-it-and-forget-it", det vill säga när man väl har startat den så kan man glömma bort den. Diskeeper sköter sig själv.

Network Scheduling
Systemadministratören kan administrera Diskeeper över hela nätverket, såväl servrar som arbetsstationer från en enda plats.

Varför behövs Diskeeper?
Problemet med diskfragmentering uppstod i de moderna operativsystemen som sparar filer i fragment. Med tiden fragmenteras filerna allt mer. Till slut kan en enda fil kan bestå av hundratals delar. Naturligtvis blir accesstiderna mot sådana filer betydligt längre jämfört med filer sparade i sammanhängande följd, vilket kan slöa ner den mest högpresterande superdatorn. Med Diskeeper blir resultatet kortare svarstider, bättre systemprestanda och kortare backup-tider. Man slipper också ifrån tröttsamt manuellt arbete med att underhålla dina diskar för bästa prestanda.

Diskeeper finns för Windows 95/98/ME/NT/2000, både Server och Workstation.

Artikelnr Pris Moms Antal
136 - DISKEEPER 2008 PRO PREMIER (1st e-licens) 855.00 SEK 25%
170 - DISKEEPER 2008 ADMINISTRATOR (1st e-licens) 1900.00 SEK 25%
171 - DISKEEPER 2008 ENT SERVER (1st e-licens) 8755.00 SEK 25%
172 - DISKEEPER 2008 PRO EDT. (1st e-licens) 461.00 SEK 25%
173 - Diskeeper 2008 Server Edition (1st e-licens) 2630.00 SEK 25%
174 - DISKEEPER 2008 ENT SERVER (10 anv. licens) 68230.00 SEK 25%